Newyddion Diwydiant

 • Beth yw Monitor Arwyddion Hanfodol?

  Beth yw Monitor Arwyddion Hanfodol?

  Mae arwyddion hanfodol yn cyfeirio at derm cyffredinol tymheredd y corff, pwls, resbiradaeth a phwysedd gwaed.Trwy arsylwi arwyddion hanfodol, gallwn ddeall achosion a datblygiad afiechydon, er mwyn darparu sylfaen ddibynadwy ar gyfer diagnosis clinigol a ...
  Darllen mwy
 • Sut mae monitro claf yn gweithio?

  Sut mae monitro claf yn gweithio?

  Mae sawl math gwahanol o fonitoriaid cleifion, a gallant ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i fesur arwyddion hanfodol.Er enghraifft, mae rhai monitorau cleifion yn defnyddio synwyryddion sy'n cael eu gosod ar gorff y claf i fesur eu pwls, pwysedd gwaed, a systemau hanfodol eraill ...
  Darllen mwy
 • Ble mae monitorau cleifion yn cael eu defnyddio?

  Ble mae monitorau cleifion yn cael eu defnyddio?

  Mae monitorau Cleifion Hwatime yn ddyfeisiau a ddefnyddir i fesur ac arddangos paramedrau ffisiolegol penodol claf yn barhaus neu'n ysbeidiol, megis cyfradd curiad y galon, pwysedd gwaed, cyfradd resbiradol, dirlawnder ocsigen, a thymheredd y corff.Mae'r monitorau hyn yn cael eu defnyddio fel arfer mewn ysbytai, yn ogystal â ...
  Darllen mwy
 • Beth mae monitor claf Hwatime yn ei wneud?

  Beth mae monitor claf Hwatime yn ei wneud?

  Dyfais neu system yw monitor claf Hwatime sy'n mesur ac yn rheoli paramedrau ffisiolegol y claf, yn eu cymharu â gwerthoedd gosod hysbys, ac yn anfon larwm os yw'n uwch na'r safon.Rhaid i'r monitor fonitro paramedrau ffisiolegol y claf yn barhaus am 24 ...
  Darllen mwy
 • Newyddion Meddygol Rhyngwladol

  Newyddion Meddygol Rhyngwladol

  Newyddion Meddygol Rhyngwladol Rhybuddiodd Sefydliad Iechyd y Byd a Chanolfannau Rheoli ac Atal Clefydau yr Unol Daleithiau ar y 23ain oherwydd effaith epidemig newydd y goron, fod bron i 40 miliwn o blant ledled y byd wedi methu brechiad y frech goch y llynedd.Y llynedd, 25 milltir...
  Darllen mwy
 • Swyn Newydd Gweithgynhyrchu Deallus Tsieina, Hwatime Medical yn 51ain Arddangosfa Feddygol Dusseldorf yn yr Almaen

  Swyn Newydd Gweithgynhyrchu Deallus Tsieina, Hwatime Medical yn 51ain Arddangosfa Feddygol Dusseldorf yn yr Almaen

  Agorodd 51ain mawreddog Arddangosfa Offer Meddygol Rhyngwladol Dusseldorf yr Almaen MEDICA 2019 yng Nghanolfan Confensiwn ac Arddangosfa Ryngwladol Dusseldorf, yr Almaen ar Dachwedd 18, amser lleol.Cyrhaeddodd yr ardal arddangos 283,800 metr sgwâr.
  Darllen mwy