Beth yw Monitor Arwyddion Hanfodol?

Mae arwyddion hanfodol yn cyfeirio at derm cyffredinol tymheredd y corff, pwls, resbiradaeth a phwysedd gwaed.Trwy arsylwi arwyddion hanfodol, gallwn ddeall achosion a datblygiad afiechydon, er mwyn darparu sylfaen ddibynadwy ar gyfer diagnosis a thriniaeth glinigol.Gelwir yr offer a ddefnyddir i fonitro'r arwyddion hanfodol hyn yn fonitorau arwyddion hanfodol.

Mae cleifion sy'n ddifrifol wael angen arsylwi a gofal amser real gan staff meddygol, yn enwedig cleifion â chlefydau cardiofasgwlaidd.Gall unrhyw esgeulustod effeithio ar driniaeth cleifion.Mae newidiadau yn yr electrocardiogram yn adlewyrchu cyflwr y galon a chardiofasgwlaidd.Er mwyn lleihau'r pwysau ar staff meddygol a hwyluso arsylwi amser real o gyflwr y claf, ymddangosodd y monitorau cynharaf yn naturiol.

华腾生物

Yn y 1970au, wrth i werth cymhwyso monitro parhaus wrth ochr y gwely gael ei gydnabod, dechreuwyd monitro arwyddion mwy hanfodol cleifion mewn amser real.Mae amrywiaeth o fonitorau paramedr arwyddion yn ymddangos yn raddol mewn ysbytai, gan gynnwys pwysedd gwaed anfewnwthiol (NIBP), cyfradd curiad y galon, pwysedd arterial cymedrig (MAP), dirlawnder ocsigen gwaed (SpO2), monitro tymheredd y corff, ac ati mewn monitro amser real .Ar yr un pryd, oherwydd poblogeiddio a chymhwyso microbroseswyr a systemau electronig cyflym, mae monitorau integreiddio paramedrau monitro lluosog yn cael eu cydnabod yn gynyddol gan staff meddygol a'u defnyddio'n helaeth mewn ymarfer clinigol.

Egwyddor y monitor arwyddion hanfodol yw derbyn y signal biolegol dynol trwy'r synhwyrydd, ac yna trosi'r signal biofeddygol yn signal trydanol trwy'r modiwl canfod signal a rhagbrosesu, a pherfformio rhagbrosesu fel atal ymyrraeth, hidlo signal ac ymhelaethu.Yna, samplwch a meintiolwch trwy'r modiwl echdynnu a phrosesu data, a chyfrifo a dadansoddi pob paramedr, cymharu'r canlyniad â'r trothwy gosod, perfformio goruchwyliaeth a larwm, a storio'r data canlyniad yn RAM (gan gyfeirio at gof mynediad ar hap) mewn amser real .Anfonwch ef at y PC, a gellir arddangos y gwerthoedd paramedr mewn amser real ar y PC.

华腾生物2

Mae'r monitor arwyddion hanfodol aml-baramedr hefyd wedi datblygu o'r arddangosfa tonffurf cynharaf i arddangos niferoedd a thonffurfiau ar yr un sgrin.Mae arddangosfa sgrin y monitor yn cael ei diweddaru a'i gwella'n gyson, o'r arddangosfa LED gychwynnol, arddangosfa CRT, i arddangosfa grisial hylif, ac i'r arddangosfa TFT lliw mwy datblygedig ar hyn o bryd, a all sicrhau cydraniad uchel ac eglurder., Dileu'r broblem ongl gwylio, a gall y paramedrau monitro cleifion a tonffurfiau i'w gweld yn gyfan gwbl ar unrhyw ongl.Wrth ei ddefnyddio, gall warantu effeithiau gweledol diffiniad uchel a disgleirdeb uchel hirdymor.

华腾生物3

Yn ogystal, gydag integreiddio uchel cylchedau, mae cyfaint y monitorau arwyddion hanfodol yn tueddu i fod yn llai ac yn llai, ac mae'r swyddogaethau'n fwy cyflawn.Wrth fonitro paramedrau sylfaenol megis ECG, NIBP, SPO2, TEMP, ac ati, gallant hefyd fonitro pwysedd gwaed ymledol, allbwn cardiaidd, nwy anesthetig arbennig a pharamedrau eraill yn barhaus.Ar y sail hon, mae'r monitor arwyddion hanfodol wedi datblygu'n raddol i fod â swyddogaethau dadansoddi meddalwedd pwerus, megis dadansoddiad arhythmia, dadansoddiad cyflymu, dadansoddiad segment ST, ac ati, a gall adolygu gwybodaeth fonitro yn ôl anghenion clinigol, gan gynnwys siartiau tueddiadau a gwybodaeth tabl Storio swyddogaeth, amser storio hir, llawer iawn o wybodaeth.


Amser post: Chwefror-24-2023